2. međunarodni Simpozijum

18. - 19. septembar 2021.

Hotel Park, Novi Sad, Srbija

Kontaktirajte nas


Email 1

Registracija & opšti poslovi
info@scosym.org

Email 2

Prijava sažetaka
abstract@scosym.org

Email 3

Email 4

Sponzori i izlagači
jelena.farkic@scosym.org

Ime i prezime*

Email*

Tema

Poruka