Domaćini simpozijuma

Domaćini simpozijuma
 
 

Lokalni organizacioni odbor

Predsednik simpozijuma
Nikola Jevtić
, Scolio Centar, Novi Sad, Srbija

Predsednik organizacionog odbora
Nemanja Dimić, Balkan Infinity Travel, Novi Sad, Srbija

Jelena Farkić, Univerzitet u Griniču, London, Velika Britanija
Sanja Tomčić, Institut za kardiovaskularne bolesti, „Dedinje“, Beograd, Srbija
Izabela Đermanov, stručni saradnik Kongresnog centra „Master“, Novi Sad, Srbija
Miljan Mirković, Centar za edukativni razvoj, Novi Sad, Srbija
Nikoleta Morotvanski, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Naučni odbor

Predsednik naučnog odbora
Alexandros Kastrinis MSc, PhD. Kand., PT, Scoliosis Spine Laser Center, Grčka
Laboratorija za procenu zdravlja i kvalitet života, Odeljenje za fizioterapiju, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

Dr Nachiappan Chockalingam, CEng, CSci, PFHEA, FIPEM, Univerzitet u Stafordširu, Fakultet zdravstvenih nauka, Velika Britanija

Dr George Koumantakis PT, Univerzitet Zapadna Atika, Odeljenje za fizioterapiju, Grčka

Sanja Schreiber, dr. Sc., Schroth instruktor, Profesor, Fakultet za rehabilitaciju, Medicinski univerzitet, Alberta, Kanada

Josette Bettany-Saltikov, PhD MSc Dip fizikalne terapije PGCE, Predavač, Teesside Univerzitet, Velika Britanija

Dr Lukasz Stolinski, PT, MSc, dr PhD, Centar za poremećaje kičme, Skiernievice, Poljska
Poremećaji kičme i dečija ortopedska klinika, Odeljenje za dečiju ortopediju i traumatologiju, Univerzitet medicinskih nauka, Poznanj, Poljska

Dr Maria Tsekoura PT MSc PhD, Odsek za fizioterapiju, Škola zdravstvenih rehabilitacionih nauka, Univerzitet Patras, Grčka

Dariusz Czaprovski, PhD, PT, Vanredni profesor, šef Centra za posturu tela, Departman za nauke o zdravlju, Univerzitetski koledž, Olsztin, Poljska

Internacionalni organizacioni odbor