Smeštaj

Smeštaj

Toplo preporučujemo sledeće

Hotele

Imajte u vidu da možete rezervisati smeštaj za ove hotele tako što ćete označiti polje u obrascu za registraciju.
U suprotnom, kontaktirajte accommodation@scosym.org za sve informacije o mogućnostima smeštaja u Novom Sadu.